Nabídka odkupu použitých nádob na bioodpady
Rumpold, Uherský Brod - Zpracování a svoz odpadu

Rumpold
Provozovna Uherský Brod

Vítejte na stránkách RUMPOLD UHB, s.r.o.

Foto

Důležité info

Reklamační linka: tel.: 724 521 402
  e-mail: reklamaceUHB@rumpold.cz
Objednávka VOK (velkoobjemových kontejnerů)
Zimní údržba místních komunikací na území města Uherský Brod - dispečerské telefonní číslo: +420 702 207 871
Prodej pytlů - občané Uherského Brodu:V návaznosti na rozhodnutí Města Uherský Brod, již nebude možné, s platností od 1.1.2020, zakoupit pytle na separovaný odpad (papír, plasty) u společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Občané se mohou obrátit na Městské Informační Centrum.


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina