Nabídka odkupu použitých nádob na bioodpady
Rumpold, Uherský Brod - Profil firmy

Rumpold
Provozovna Uherský Brod

Profil společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

RUMPOLD UHB, s.r.o. byla založena 1. března 1994 městem Uherský Brod (30 %), Technickými službami města Uherský Brod (20 %) a společností RUMPOLD s.r.o. Praha (50 %). Obchodní podíl RUMPOLD s.r.o. Praha v důsledku investic narostl na současných 98,94 %.

Hlavním předmětem podnikání jsou komplexní služby - svoz, třídění, využití či odstranění komunálního a nebezpečného odpadu a s tím související poradenství. Společnost obsluhuje svozovou oblast čítající kromě Uherského Brodu i 57 okolních obcí.

K zajištění činností vlastní a provozuje skládku „Prakšická“ kategorie S-00 umístěnou zhruba 3 km od Uherského Brodu a dekontaminační plochu „Prakšická“ v areálu skládky, vlastní a provozuje třídící linku „Vazová“ na dotřídění druhotných surovin (papír, plast), provozuje kompostárnu „Králov“ , která je umístěna zhruba 3 km od Uherského Brodu v části Králov.

Společnost provádí mimo odpadového hospodářství i veřejně prospěšné služby, zejména čištění a údržbu městských komunikací – zimní údržba, strojní zametání, údržbu veřejné zeleně – výsadba, zálivky, sečení, ořez.

Společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. má v průměru cca 90 zaměstnanců.

Třídící linka,Vazová, Uherský Brod

Společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. je majitelem a zároveň provozovatelem Třídící linky, Vazová, Uherský Brod.
Provoz třídící linky byl zahájen v roce 1996. Zpočátku sloužila k dotřídění papíru ze sběru měst a obcí. Následně bylo třídění přeorientováno na plastový odpad a od roku 2006 také na nápojové kartony. Chod třídící linky zajišťuje 11 pracovníků převážně v jednosměnném provozu. Na třídící linku RUMPOLD UHB, s.r.o. je soustřeďován plastový odpad z celkem 70 obcí svozové oblasti společnosti a z celé řady firem.

areál Třídící linky, Vazová, Uherský Brod
areál Třídící linky, Vazová, Uherský Brod

dopravníkový pás - hala Třídící linky, Vazová, Uherský Brod
dopravníkový pás - hala Třídící linky, Vazová, Uherský Brod

expediční plocha - areál Třídící linky, Vazová, Uherský Brod
expediční plocha - areál Třídící linky, Vazová, Uherský Brod

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

V roce 2014 začala společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. využívat pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů „kalifornské žížaly“. Jejich výsledný produkt, organické hnojivo zvané vermikompost, je v závěrečné fázi zpracování analyzováno akreditovanou laboratoří pověřenou ÚKZÚZ, posouzeno a poté je naskladněno (CNO Prakšická) a připraveno k prodeji. Od prvopočátku spolupracujeme s partnery, jako jsou Výzkumný ústav zemědělské techniky (VÚZT, v.v.i.) a Česká zemědělská univerzita v Praze. Výsledky z praxe, tedy provozní zkoušky prováděné na vybraných kompostárnách - včetně naší, jsou předmětem přednášek na evropských i celosvětových konferencích. Pro nás jsou tyto výsledky důležité hlavně kvůli „doplnění“ současné platné legislativy a přiblížení se tím k cílové metě … dostat co nejvíce dobré organiky zpět do půdy. .

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Skládka Prakšická
Skládka Prakšická

Popelářský vůz
Popelářský vůzPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina